Tất cả
Cấp độ: 71
Sever: Sv5
Class: Cung
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ: 70
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Kunai
TTGT: Không
185,000đ
Cấp độ: 75
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 76
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Cấp độ: 75
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 75
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 75
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Cấp độ: 43
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
Cấp độ: 72
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
175,000đ
Cấp độ: 76
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Cấp độ: 76
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Cấp độ: 74
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động