Tất cả
Tiêu 70 vk+8, full+89 , còn 12tr yê...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
Cung 79 vk+12, full+8, sói 100, 8st...
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
170,000đ
Tiêu 69 sv4 vk+8, full+8,3m4,
Cấp độ: 69
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
Cung 102, vk+14 tl5, 5m12, f89 , só...
Cấp độ: 102
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu 99 vk+12 tl5, full+14 ,găng tl...
Cấp độ: 99
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
Đao 77 vk+14 tinh luyện 4, găng + b...
Cấp độ: 77
Sever: Sv4
Class: Đao
TTGT: Không
370,000đ
Quạt 90 vk+14, full 12, 1m11, găng...
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
Quạt 91 vk+14, full 8 , yoroi,. Sói...
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
320,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 khảm...
Cấp độ: 49
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
Tiêu 122 vk+15 tinh luyện 6, 3m14,...
Cấp độ: 122
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
Cung 60 vk mcs+12, tinh luyện 8, gă...
Cấp độ: 60
Sever: Sv6
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ
Đao 49 vk mcs +12 tinh luyện 9, ful...
Cấp độ: 49
Sever: Sv6
Class: Đao
TTGT: Không
900,000đ
Kiếm 73 vk+14 tinh luyện 4, găng ti...
Cấp độ: 73
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
Kiếm 90 vk mcs+12, 5m12,sói full tb...
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
Kunai 63 vk +13 tinh luyện 6, găng...
Cấp độ: 63
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
290,000đ
Cung 89 vk+14 tinh luyện 4, găng +...
Cấp độ: 89
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
Kiếm 95 vk+14, full 8 , sói 100
Cấp độ: 95
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
Quạt buff 74 full 8
Cấp độ: 74
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
Kunai 60 vk+12 tinh luyện 5, sói fu...
Cấp độ: 60
Sever: Sv5
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
Kunai 98 vk mcs+14, 6m14, găng tl2,...
Cấp độ: 98
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động