Tất cả
2 món 11 cả vk11,6 món 10 , 1 món 8...
Cấp độ: 59
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
sever tone 1 bhtc không khóa , vk12...
Cấp độ: 77
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
vk+găng tay t6 ,vk14,5 món 13,4 món...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
560,000đ
vk11, 7 món 9 còn 1 món 8
Cấp độ: 60
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
4 món 9 cả vk, 5 món 8 còn 5m yên
Cấp độ: 56
Sever: Sv5
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
vk12.1 món 11,6 món 10, 1 món 8 9
Cấp độ: 73
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
190,000đ
full8 còn 16m yên
Cấp độ: 88
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
190,000đ
4 món 10 cả vk , 5 món 9, 1 món 8 c...
Cấp độ: 80
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
vk12 ,3 món 10 , 1 món 9 , 5 món 8...
Cấp độ: 71
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
190,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 36m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 40m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 49m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 53m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
https://imgur.com/ytTcmSK.png
Cấp độ: 66
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
ful8 còn 20m yên
Cấp độ: 41
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 45m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 45m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động 

Máy chủ Nhân vật Địa điểm
Bokken vkplaygirl tone30
Shuriken vkplaygirl tone30
Tesen vkplaygirl tone30
Kunai vkplaygirl tone30
Katana shopquan tone30