Tất cả
kiem78; full+8;con 79m yen
Cấp độ: 78
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
162,000đ
kunai79; full+8; con 52m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
162,000đ
quat79; full+8; con 32m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
162,000đ
kiem 79; full+8; con 55m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
162,000đ
kunai79; full +8;con 57m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
162,000đ
tieu78;full+8; con 23m yên
Cấp độ: 78
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
162,000đ
quat78; full+8; con 49m yên
Cấp độ: 78
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
162,000đ
quat78; full+8;con 59m yên
Cấp độ: 78
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
162,000đ
kiem 79; full+8; con 81m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
162,000đ
cung79; full+8; con 37m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
162,000đ
tieu78; full+8; con 20m yên
Cấp độ: 78
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
162,000đ
tieu74; full+8; con 7m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
tieu73; full+8; con 10m yên
Cấp độ: 73
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
tieu74; full+8; con 9m8 yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
tieu73; full+8; con 5m yên
Cấp độ: 73
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
tieu73; full+8; con 7m yên
Cấp độ: 73
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
tieu66; full+8
Cấp độ: 66
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
87,000đ
tieu78; vk+9; full+8; con 36m yên
Cấp độ: 78
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ
tieu78; full+8; con 50m yên
Cấp độ: 78
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ
tieu79; full+8; con59m yên
Cấp độ: 79
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động