Tất cả
cung79; full8
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
160,000đ
tieu79;full+8
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ
kunai79; full+8
Cấp độ: 79
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
kunai80; full+8
Cấp độ: 80
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
kunai80; full+8;
Cấp độ: 80
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
kunai 77; full+8
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
găng tl5 có skill 10x, 4 món 14 cả...
Cấp độ: 120
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
125,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
190,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
190,000đ
Cấp độ:
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
190,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động